Anunțuri diverse

Proiect Hotărâre nr. 41/03.06.2021 privind delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare.

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice , pot fi depuse în scris

la sediul Primăriei Vânju-Mare din strada Rahovei ,nr. 8, sau pe adresa de E.mail [email protected].

Termenul de formulare al propunerilor, sugestiilor şi opiniilor cu valoare de recomandare este de 10 zile de la

publicarea online.