Hotărâri Consiliul local

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Vanju Mare in temeiul art.133 alin.1 din O.U.G 57/2019 Codul administrativ

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local