Anunțuri, Anunțuri diverse

ANUNT DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIUL LOCAL VANJU MARE/PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL/PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR PENTRU ANUL 2020

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Orasului Vanju Mare in temeiul art.133,alin.1din O.U.G 572019

Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local Raport privind rectificarea bugetului local

Proiect de Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2021