Anunțuri diverse

Anunt convocare Consiliul Local al Orasului Vanju Mare ,jud Mehedinti ,in temeiul art .133 alin.1 din O.U.G 57/2019 Codul administrativ/Proiecte de hotarare