Taxe și Impozite

Anunt in conformitate cu prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica republicata/REFERAT DE APROBARE privind indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021 cu rata inflatiei de 3.8%

Anunt 12.03.2020